Chính sách bán hàng

 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ NAM THẮNG RESIDENCE TP.CHÍ LINH - HẢI DƯƠNG

Mã số: CSBH-01/KLAND/NAMTHANGRESIDENCE 15/10-2020

Áp dụng từ ngày 15/10/2020 cho đến khi có CSBH mới thay thế.

  1. THỜI GIAN ÁP DỤNG CHÍNH SÁCH

       - CSBH-01/KLAND/NAMTHANGRESIDENCE 15/10-2020;

       - Áp dụng cho đến khi có CSBH mới thay thế;

  1. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI   
    • Tặng 01 thẻ member VIP bao gồm 01 gói pháp lý trọn đời cho khách hàng khi mua sản phẩm của công ty và 01 bản thiết kế nhà, .....
    • Khách hàng thanh toán sớm 90% trong vòng 05 ngày kể từ ngày cọc tặng 5 triệu / trừ vào giá khi thanh toán đủ 90%.
    • Tặng gói Pháp Lý trọn đời cho khách hàng sử dụng sản phẩm của công ty.
  1. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN
STT Đợt thanh toán Thời gian thanh toán Tỷ lệ thanh toán Ghi chú
1 Đặt cọc   50 triệu đồng  
2 Đợt 1 07 ngày sau khi đặt cọc 15%/HĐVV (Bao gồm cả tiền đặt cọc)  
3 Đợt 2 Sau 30 ngày kể từ Đợt 1 15%/HĐVV  
4 Đợt 3 Sau 30 ngày kể từ Đợt 2 15%/HĐVV  
5 Đợt 4 Sau 30 ngày kể từ Đợt 3 15%/HĐVV  
6 Đợt 5 Sau 60 ngày kể từ Đợt 4 20%/HĐVV  
7 Đợt 6 Sau 60 ngày kể từ Đợt 5 20%/HĐVV  
8 Ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất Tháng 06/2021 95%/HĐ chuyển nhượng Chuyển đổi HĐVV sang HĐMB
9 Đợt cuối Nhận sổ đỏ 5%/HĐ chuyển nhượng  


Địa điểm giao dịch:
                                                                                                     

Tại Hải Dương: KĐT Nam Thắng Residence, Tp Chí Linh, Hải Dương

 Thao khảo: khu đô thị Thành Đông

Hải Dương, Ngày 15 tháng 10 năm 2020

T/M CHỦ ĐẦU TƯ

     CÔNG TY CỔ PHẦN KLAND